اپیزود هفتاد و سوم: در عاقبت رفیق بازی (2)

قسمت دوم ماجرای شوروی و کمونیسم را بشنوید:

شوخی های سیاسی شوروی-  که طنزنویسان یا مردم عادی ساخته اند- ریشه ای عمیق در تاریخ و جریانات سیاسی و اجتماعی دوران شوروی کمونیستی دارد. به بررسی زمینه تاریخی این شوخی ها می پردازیم.

 

*

حامی مالی این اپیزود:

سرویس اجاره خودرو سپریس

اکسسوری عروس ورهرام (پیج اینستاگرام)

 

 

 

 

 

73- در عاقبت رفیق بازی